هلیوم مایع 27 مهر 1400

گاز هلیوم دومین ماده فراوان در جهان است اما با این حال بر روی زمین کمیاب است زیرا به علت سبکی بیش از حد تحت تاثیر نیروی گرانش قرار نمی گیرد و در جو شناور می ماند.

ادامه خواندن