هلیوم

هلیوم مایع در ظرفیت های 250 لیتر و 400 لیتر